width=De Casino vzw is ontstaan vanuit De Spiegel vzw, de concertorganisatie die sinds 1996 een intensieve concertwerking uitbouwde in de foyer van de Sint-Niklase Stadsschouwburg, maar ook op andere locaties zoals de Collegekerk, het Museumtheater, de Stadsschouwburg en de Castrohof. De nadruk lag daarbij steeds op jazz, wereldmuziek en de ondersteuning van jong talent.  Als motiverende actor lag De Spiegel onder meer mee aan de basis van het stadsfestival Villa Pace (tijdens de jaarlijkse Vredefeesten) en het regionale muziekconcours Lawijtstrijd (met de Sint-Niklase jeugdhuizen).

 

 

 

 

width=

Omdat de werking van De Spiegel de voorbije jaren sterk groeide maar tegelijkertijd onderhevig bleef aan de activiteiten van het aanpalende Cultuurcentrum (de foyer doet in de eerste plaats dienst als pauzeruimte voor de Stadsschouwburg), kon De Spiegel steeds minder flexibel programmeren, wat een gezonde groei in de weg stond.  Het succes van de concerten van De Spiegel overtrof bovendien al geruime tijd de publiekscapaciteit van de foyer van de Stadsschouwburg. Steeds meer muziekliefhebbers vonden de voorbije jaren hun weg naar de concerten waardoor de publieksaantallen sterk stegen. Regelmatig en op structurele wijze uitwijken naar alternatieve locaties bleek wegens het nijpend gebrek aan aangepaste concertaccommodatie in het Waasland onmogelijk. De renovatie van De Casino bracht soelaas…

 

 

 

De Spiegel veranderde in mei 2011 haar naam in De Casino omdat de regionale volksmond en de intrinsieke naam van de nieuwe concertlocatie dit vroegen. De oude naam is niet meer, de oude ziel des te meer… De ‘mission statement’ van De Spiegel geldt met andere woorden ook voor De Casino: De Casino wil alle segmenten van haar breed publiek een gedifferentieerd, kwalitatief en hedendaags muzikaal programma aanbieden. Onder de noemer kwalitatief horen de termen dynamisch, duurzaam, waardevol en vernieuwend thuis. Met hedendaags worden de relevantie van de geprogrammeerde muziek voor de leefwereld van de mensen die het publiek vormen en de status van deze muziek in het moderne muzieklandschap in de verf gezet.  De Spiegel kiest tevens voor een gedifferentieerd concertaanbod: een gevarieerde affiche die niet op één nichepubliek maar op verschillende generaties en maatschappelijke groepen is gericht.  Jazz en al zijn zustergenres, wereldmuziek en experimentele projecten op het gebied van rock en pop vormen daarbij de ruggengraat van het programma, kansen voor jong talent de belendende doelstelling.Voorts gaat de voorkeur uit naar die artistieke genres die in volle evolutie zijn, stijlen die niet op zich zelf gedijen maar open staan voor fusion, kruisbestuivingen en crossovers met andere muziekstromingen (uit de vele uithoeken van de wereld). In die zin kiest De Casino resoluut voor een interculturele affiche en een concertaanbod zonder verstikkende grenzen aan de muzikaliteit.  De Casino beantwoordt met haar alerte, vitale en progressieve programmatie kortom aan de interculturele realiteit.