Heropwaardering Casinopark

Het historische Casinopark wordt opgewaardeerd. Deze werkzaamheden geschieden in opdracht van Het Casino vzw, werden gegund, kaderen in een globale ontwikkelingsvisie voor het park en worden uitgevoerd onder begeleiding van ontwerper Daniel Ost en landschapsarchitect Jan Pillen. Het nieuwe parkontwerp wil het park toegankelijk en veiliger maken (rooien zieke/oude bomen) en het park esthetisch opwaarderen door 28 nieuwe bomen en planten aan te planten. De opgelegde minimum-maat wordt daarbij gerespecteerd, wat wil zeggen dat er geen jonkies maar direct volwassen en uit de kluiten gewassen bomen worden aangeplant. Ook de vijver wordt grondig aangepakt om de aanwezige fauna alle kansen te geven.

SPONSOR HET CASINOPARK

Adviezen

De adviseur Monumentenzorg (stadsbestuur Sint-Niklaas): ‘De voorgestelde ontwikkelingsvisie beoogd een duidelijke heropwaardering van het park met aandacht voor de historische structuur en de aanwezige architectuurelementen (brug, kiosk, …). Door het veiliger en opnieuw aantrekkelijker maken van het park verhoogt de aantrekkingskracht voor het publiek. De ontwikkeling als geheel komt de erfgoedwaarden van het park ten goede.

De adviseur Natuurbehoud (stadsbestuur Sint-Niklaas): ‘De eigenaar wil het park beter laten aansluiten bij de Stationsstraat. Voor de heropwaardering worden 22 hoogstammige bomen geveld: 14 loofbomen, 6 coniferen en 2 zwarte elzen. De te vellen bomen zijn doorgaans uitheemse exemplaren met verminderde conditie of stabiliteitsproblemen. Deze gebreken zijn gestaafd door een visuele boomveiligheidscontrole door een erkend boomexpert. Er bevinden zich geen waardevolle, te behouden exemplaren bij de te vellen bomen. Als heraanplant wordt een gevarieerde (inheemse en uitheemse) boomsoortenlijst voorgesteld. Enkele boomsoorten zijn gekend als goede nectarbron voor bijen en zijn beter aangepast aan de gevolgen van klimaatverandering dan bepaalde inheemse boomsoorten.

Daniel Ost: ‘Ik wil een juweeltje creëren. Voor mij is dit een emotioneel geladen opdracht, nadat ik een paar jaar geleden al het groen in de Stationsstraat uittekende. In het Casinopark kies ik voor bomen die in elk seizoen mooi zijn. In totaal gaat het om 28 nieuwe bomen. De vijver krijgt een poëtische toets, met speciale Wisteria uit Japan. Dit najaar starten we, tegen de lente van 2019 zal er al een duidelijk verschil merkbaar zijn.

 

Fasering

Fase 1 / Analyse en ontwerp (eind 2016 tot  begin 2017)

Een diepgaande analyse van het park met een onafhankelijk onderzoek door een erkend boomchirurg.

Fase 2 / Vergunning (eind 2017 tot begin 2018)

Een volledig dossier werd ingediend bij de stadsdiensten ter controle en werd unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad en de bevoegde stadsdiensten. Er werd geconcludeerd dat er gegronde redenen zijn voor het rooien (ziekte, gevaar voor andere en waardevollere bomen, veiligheid, …). De kapvergunning hing de obligatoire 30 dagen uit en er werden geen bezwaren ingediend.

Fase 3 / Opkuisen park & vijver (eind 2018)

De vergunde bomen worden gekapt door een professionele firma, met respect voor de te behouden bomen en planten, dit onder toezicht van de ontwerper. Aansluitend wordt gestart met de droogzuiging van de vijver en het wegvoeren van het vervuilde slib. Hiervoor werden eveneens alle vergunningen toegekend en een bodemstaal genomen door een erkende firma.

Fase 4 / Heraanplant park en vernieuwing vijver (2019)

Er worden van 28 nieuwe bomen aangeplant, alsook diverse groepen planten, struiken en bloemen. De vijver wordt aangepakt en er wordt een lange artistieke bank geïnstalleerd. Afhankelijk van de weergoede, zouden de werkzaamheden eind 2019 moeten worden kunnen afgewerkt.

Meer info

Alle vragen: casinopark@danielost.be

Artistiek

Uit het boek ‘Casino, De muziek zal hier groeien en bloeien’:

Bij de oprichting van Het Casino in 1852 heeft La société anonyme de musique et d’horticulture twee doelstellingen. De naam van de vereniging zegt het zelf: muziek en horticultuur (tuinbouw, red.) bevorderen. Ook vandaag worden die doelstellingen nog altijd strak bewaakt door Het Casino vzw. De nakende heraanleg van het Casino-park vormt dan ook het sluitstuk van de renovatie van het gebouw, de kiosk en het park.

De renovatie van het concertgebouw (door De Casino met steun van Het Casino, red.) en de kiosk vormde een eerste stap’, verduidelijkt Het Casino-voorzitter Philippe Verlinden. ‘Deze renovaties voldeden volledig aan de eerste doelstelling: muziek doen groeien en bloeien. De heropwaardering van het Casino-park vormt een logische tweede stap en past binnen het luik horticultuur.’ 

DC Waarom de keuze voor Daniël Ost om het park opnieuw te transformeren tot een lusttuin zoals in de beginperiode van Het Casino?

Philippe VerlindenDaniël is iemand die zich wereldwijd heeft bewezen. Maar niet alleen dat speelde mee. Daniël kent ook heel goed de historiek van het park. Dat bleek van bij onze eerste contacten. Hij is dus niet iemand die hier zomaar wat vierkante meters komt aankleden.

Daniël OstMijn grootvader was hier ooit verantwoordelijk voor de fietsenstalling. Ik heb hier gespeeld als kind toen de frituur er nog stond en die rare cinema er was.

DC Krijgt de ontwerper richtlijnen waarmee hij rekening moet houden?

VerlindenNeen. We geven hem volledig carte blanche. We hebben gevraagd: doe ons een voorstel. Enige voorwaarde is dat het allemaal wat onderhoudsvriendelijk moet blijven.’

Ost ‘Ik wil hier een juweeltje creëren. Het wordt een voetafdruk van Daniël Ost in deze stad. Ik ben ook emotioneel bij het park betrokken. Een paar jaar geleden hertekende ik de Stationsstraat. Ik beschouw het als een cadeau dat ik nu ook het park aansluitend op deze mooie straat mag aanleggen. In de Stationsstraat staat nu al een collectie zeldzame bomen. Die zul je in geen enkele stad in West-Europa terugvinden.

 

Moderne interpretatie van een ander tijdsbeeld

DC Hoe begin je daaraan: een park inrichten? Kijk je dan eerst goed rond?

OstIk werk samen met tuinarchitect Jan Pillen. Hij is technisch heel sterk. In combinatie met mijn creativiteit en plantenkennis vormen we een complementair team. We zijn in het begin een keer of acht op het terras van het café gaan zitten om de situatie goed in ons op te nemen. Ik zei meteen tegen Jan: naast één ding kunnen we niet kijken. Dat is die kiosk. Daar heb ik ook een zekere affectie voor. De prachtige kiosk op de Grote Markt hebben ze weggehaald en in het stadspark gezet. Maar die hoort daar niet thuis. De kiosk in de Casino-tuin staat nog steeds waar ze hoort. De constructie biedt een zee van inspiratie. We zijn beginnen spelen met de krullen in het smeedwerk van de kiosk. Die zijn 150 jaar oud. De kiosk en het park vind ik pure poëzie. Ze komen uit een ander tijdsbeeld. Ik breng met mijn plan een moderne interpretatie van dat ander tijdsbeeld.

 

Bank als blikvanger

VerlindenBlikvanger wordt een houten bank die zich door het park slingert, net zoals de krullen van de kiosk. Je zult er aan twee kanten op kunnen zitten. De bank wordt onderbroken door de wandelwegen, maar het silhouet zal op de grond doorlopen. De krullen hebben ook iets muzikaals. Ze doen denken aan solsleutels.

OstDe bank laat mensen toe te genieten zonder dat ze verplicht zijn op het terras van het café te gaan zitten. In een park horen banken te staan. Zeker als je speciale bomen aanplant en een bijzonder ontwerp maakt, moet je mensen de gelegenheid geven om daarbij rustig neer te zitten en te reflecteren. Ik wil dat de bezoekers het park kunnen beleven.’

Verlinden ‘Het is de bedoeling om de bank ook in te schakelen voor het publiek dat een concert in de kiosk bijwoont. De bank cirkelt verder nog gezellig rond de waterpartij.

DC Die waterpartij kan ook best een opfrisbeurt gebruiken.

OstHet wordt een poëtische, natuurlijke vijver. Het prachtige brugje over de vijver speelt daarbij een cruciale rol. Ik laat het overkappen met speciale Wisteria, blauwe en witte regen, die ik vanuit Japan laat overkomen. Die krijgt trossen met bloemen van vijftig centimeter. Dat moet door reflectie in het water en in combinatie met waterlelies een effect creëren zoals in de tuinen van de schilder Monet in Giverny. Bloemen zullen er te zien zijn. Mensen zien graag bloemen. Op de oever plan ik Lysichiton, ook bloemen.

Alle seizoenen mooi

DC Hoe kies je de bomen voor zo’n park?

OstOok hier speelt het belevingsaspect een belangrijke rol. Net zoals in Stationsstraat kies ik voor bomen die in elk seizoen mooi zijn. Er zijn erbij die hun bladeren verliezen en hun schors afstoten zoals papier. Dat levert een heel winters beeld op. Van een andere boom kleurt de bast dan weer gifgroen en van nog een andere soort heel rood (haalt er een boek bij, red.). Dit is een zeldzaam boek. Ik kocht het twintig jaar geleden in het boekendorp Redu. Ik had het tot voor kort niet meer uit mijn boekenkast gehaald. Er staan alleen maar foto’s van boomschors in. Hier haalde ik heel wat inspiratie uit.

DC Wanneer gaan we dingen zien veranderen?

Ost. ‘De kapvergunning is binnen zodat we in het najaar van 2018 al enkele bomen kunnen rooien. Alle niet streekeigen coniferen en aanverwante bomen gaan eruit. Ik zie niet graag een kerstboom in een park. Afhankelijk van de weersomstandigheden plan ik na de bladval ook al de eerste aanplant van nieuwe bomen. Tijdens de lente van 2019 zal er dus al duidelijk verschil merkbaar zijn. Alleen de bloembollen ontbreken dan nog. Die kunnen we niet planten vooraleer de bomen er allemaal staan. Het is dus wachten tot lente 2020 om de volledige impact van het nieuwe park te ervaren. Ook voor de Lysichiton op de oevers moeten we wat meer geduld oefenen. Die kan ik niet groot aankopen. Die moeten stilaan groeien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boomsponsors

DC Gaan wij nog van de nieuwe bomen in hun volle glorie kunnen genieten of is dat pas de volgende generatie gegund?

OstNiet alle huidige bomen verdwijnen, dus het parkgevoel blijft zeker. Het is ook de bedoeling om de nieuwe bomen zo groot mogelijk aan te planten. Dat is wel niet simpel. Wat er nu in de Stationsstraat staat, is voor de meeste soorten al het maximum aan grootte van bomen dat te krijgen valt. Hoe groter we gaan, hoe duurder ook … niet alleen in aankoop maar ook voor het transport. Ik bezoek met mijn tuinarchitect kwekerijen om te zien wat mogelijk is.

VerlindenWe hebben een sponsoractie opgezet om deze speciale bomen te bekostigen. Het gaat om 22 stuks. Elke sponsor krijgt in ruil een koperen plaatje met de naam van de boom en de eigen naam . Deze aanpak wekt veel sympathie op. Mensen zijn enthousiast dat ze  iets zullen hebben waar ze steeds naartoe kunnen gaan.

DC Hebben jullie zelf een favoriete boom?

VerlindenDe vaantjes -of zakdoekenboom, de Davidia involucrata, is mijn lievelingsboom. Die ga ik sponsoren!

OstWaar ik van droom, als ik eraan geraak, is een Prunus die ik uit Japan wil laten overkomen. Het is een heel speciale boom en ik heb de toestemming van de keizer ervoor nodig want de boom mag normaal niet worden uitgevoerd. Hij draagt groene bloemen. Die Prunus zal ik dan schenken aan Het Casino.

Klik hier voor meer info over het sponsoren van het Casino-park.